ห้องเรียนครูดา

มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูดากันนะจ๊ะ  

สื่อการเรียนรู้ สสวท. โครงการ project 14  คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  คลิกที่นี่

สื่อการเรียนรู้ สสวท. โครงการ project 14  คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ คลิกที่นี่